FORGOT YOUR DETAILS?

Više od letenja

Ova knjiga posvećena je 80-godišnjici od osnivanja prvog domaćeg preduzeća za vazdušni saobraćaj „Aeroput“, na čijim je temeljima 1947. nastao Jugoslovenski aerotransport – JAT, a čiju tradiciju je nastavio Jat Airways. Ova značajna godišnjica pruža priliku za podsećanje da je vazdušni saobraćaj tokom minulih decenija, od skromnih pionirskih pokušaja prerastao u složen i nezameljiv saobraćajni sistem, bez kog se ne može zamisliti nastanak i razvoj naše savremene civilizacije. Značajan doprinos dali su i mnogi vazduhoplovci sa naših prostora.

Prihvatajući se ovog zadatka autori su imali pred sobom dva cilja. Kao prvo, želeli su da, koliko im to okolnosti dozvoljavaju, istraže i prikupe nove istorijske izvore i drugu dokumentaciju o nastanku i razvoju domaćeg vazdušnog saobraćaja. Drugo, da već poznate ali i nove činjenice, fotografije, kao i druge priloge, radi što bolje preglednosti izlože u hronološkoj formi, imajući u vidu da prikazani podaci budu što je moguće tačniji. Na žalost, za ozbiljnija nova istraživanja nije bilo dovoljno vremena, a ograničeni obim knjige nije omogućio da se prikažu sve događaje i ličnosti značajne za istoriju domaćeg vazdušnog saobraćaja.

Izloženi su i neki osnovni podaci o nastanku i razvoju vazduhoplovnih vlasti i pravne regulative, infrastrukture domaćeg vazdušnog saobraćaja kao i o manjem broju kompanija sa kojima su Aeroput i JAT sarađivali.

Prvi deo knjige obradio je istoričar, a savremenija zbivanja, novinar – hroničar.

NAPOMENE:

U sadržaju je naveden samo manji broj vremenskih odrednica i pratećih tekstova…

1913 – 1926 Rađanje vazdušnog saobraćaja

 • 18. februar 1913. U Srbiji doneta „Uredba o saobraćaju spravama, koje se kreću po vazduhu“
 • 1919. Nastanak vazdušnog saobraćaja
 • 25. avgust 1919. Osnovana IATA – Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj
 • 13. oktobar 1919. Usvojena Konvencija za međunarodni vazduhoplovni saobraćaj u vreme mira
 • Mart 1923. Izgrađen privremeni aerodrom u Pančevu
 • 25. mart 1923. Otvaranje vazdušnog saobraćaja u Kraljevini SHS
 • 1923. Otpočela izgradnja aerodroma kod Beograda…

1927 – 1941 Aeroput – društvo za vazdušni saobraćaj

 • 25. mart 1927. Otvoren Aerodrom „Beograd“
 • 17. juni 1927. Zvanično osnovano Društvo za vazdušni saobraćaj „Aeroput“
 • 20. april – 2. maj 1927. Sondermajer i Bajdak lete za Indiju
 • 15. februar 1928. Otvorena prva domaća linija vazdušnog saobraćaja – Beograd-Zagreb
 • 7. oktobar 1929. Ostvaren prvi međunarodni let „Aeroputa“
 • 1934. i 1935. Godine oživljavalja vazdušnog saobraćaja i obnavljalje flote…
 •  7. juni 1934. Fabrika aviona „Zmaj“ iz Zemuna otpočela izradu tromotornog putničkog aviona Spartan Kruzer II namenjenog proširenju flote „Aeroputa“
 • Januar 1936. Poleteo avion „Aeroputa“ MMS-3
 • 1936. Otvaralje linije za Dubrovnik
 • 1937. Lokid Elektra 10 u floti „Aeroputa“
 • 1937-1938. Širenje međunarodnog vazdušnog saobraćaja „Aeroputa“
 • 1939. i 1940. Posledlje godine rada „Aeroputa“
 • 1941. „Aeroput“ u ratu…

 1944 – 1962 Obnavljanje i razvoj vazdušnog saobraćaja

 • 21. septembar 1944. Otpočele pripreme za obnavljanje vazdušnog saobraćaja u Jugoslaviji
 • 22. februar 1946. Osnovana Glavna uprava civilnog vazdušnog saobraćaja
 • 8. april 1946. Otvorene prve linije redovnog vazdušnog saobraćaja u posleratnoj Jugoslaviji
 • 1. april 1947 Poleteli avioni s oznakama JAT-a
 • 1947. Daglas DC 3 – prvi avion u floti JAT-a
 • 4. februar 1947. Osnovana JUSTA, mešovito jugoslovensko-sovjetsko društvo za civilni vazdušni transport
 • 24. avgust 1949. Otvaranje prema Zapadu; JAT leti za Cirih
 • 1954. Prva modernizacija flote; JAT uvodi avione Konver 340
 • 19. april 1955. Otvorena prva prekomorska linija
 • 28. april 1962. Otvoren nov međunarodni aerodrom u Beogradu

1963 – 1989 Vreme uspona Jugoslovenskog aerotransporta

 • 21. januara 1963. U Beograd sletela prva karavela JAT-a
 • Maj 1965. Prve međunarodne kargo linije
 • 5. avgust 1965. JAT na tržištu SSSR-a
 • 28. septembar 1965. Ulazak u međunarodni telekomunikacioni sistem
 • 1. jun 1967. Osnivawe Keteringa
 • 15. maj 1969. Ka Bliskom istoku i Severnoj Africi
 • 11. april 1969. Dolazak DC-9-32, mlazwaka druge generacije
 • 1. juni 1970. Prvi let za Australiju
 • Druga polovina 1970. Osvajanje Amerike
 • 26. januar 1972. Udes „devetke“ nad Čehoslovač kom
 • Jun 1973. Osnovana Pilotska škola u Vršcu
 • 6. februar 1978. JAT uvodi savremen rezervacioni sistem
 • 12. decembar 1978. Stigao prvi DC-10-30 – „Nikola Tesla“
 • 1985. JAT uvodi treću generaciju mlazwaka
 • 1989 – 1991. Nove kompanije na jugoslovenskom nebu
 • 21. maj 1989. Svečano otvoren Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva

 1990 – 2007 Vreme krize

 • Avgust 1991. JAT obustavlja saobraćaj s Hrvatskom i Slovenijom
 • 30. maj 1992. Uvedene sankcije prema SR Jugoslaviji
 • Jesen 1993. Obrisi novog JAT-a
 • Septembar/oktobar 1994. Hvatanje koraka sa svetom
 • April 1996. Početak iznajmljivanja viška kapaciteta
 • Kraj 1996. Osnovan Montenegro Erlajnz
 • 23. mart 1999. NATO agresija na Srbiju i Crnu Goru
 • 18. juni 1999. Druga obnova saobraćaja u istoj deceniji
 • 11. septembar 2001. Terorizam i svetski vazdušni saobraćaj
 • 2. oktobar 2002. Početak restruktuiranja JAT-a i osnivanje Su-Porta
 • 8. avgust 2003. Jugoslovenski aerotransport menja ime u Jat Ervejz
 • 16. oktobar 2003. Osnovan Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i Crne Gore
 • Decembar 2003. Osnovana Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • 2. februar 2006. Aerodrom „Beograd“ promenio ime u Aerodrom „Nikola Tesla
 • 5. maj 2006. Jedinstveni evropski vazdušni prostor
 • 2007. Jat Ervejz u godini velikog jubileja…

 

NAPOMENE:

Knjiga je urađena u posebnom izdanju na srpskom i posebno, na egleskom jeziku.
Možete ih naručiti popunjavanjem narudžbenice koja se nalazi na dnu strane,
ili pozivom na broj +381 63 65 00 85, a cena zavisi od opreme same knjige.

 

Opis: 176 strana, tvrdi povez sa zaštitnim omotom
Cena za izdanje na srpskom jeziku: PRODATO
Cena za izdanje na engleskom jeziku: PRODATO

TOP