FORGOT YOUR DETAILS?

LEGENDA

Cedomir-Janic_800x550Čedomir J. Janić

(Karlovac 1934 — Beograd 2013.)
istoričar vazduhoplovstva, pilot, padobranac, vazduhoplovni modelar, a od 1971. do 2002. godine osnivač i dugogodišnji direktor Muzeja jugoslovenskog vazduhoplovstva u Beogradu.

Biografija

Rođen je 9. oktobra 1934. godine u Karlovcima gde mu se otac zatekao u službi (bio je vojni nameštenik). Od 1937. godine živi u Beogradu gde završava osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet, grupa za istoriju. Po završenom fakultetu (1957. god.) zapošljava se u Komandi ratnog vazduhoplovstva u Odeljenju za istoriju, a zatim i u Muzeju jugoslovenskog vazduhoplovstva kao prvi kustos te institucije. Za direktora Muzeja je izabran 1971. godine i na tom mestu bio sve do penzionisanja novembra 2002. godine. Posle odlaska u penziju posvetio se pisanju knjiga i feljtona iz oblasti istorije našeg i vazduhoplovstva uopšte. Umro je u Beogradu 3. januara 2013. godine. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.

Radna biografija

Vazduhoplovna obuka

U vazduhoplovstvo je ušao zahvaljujući svom starijem bratu, prvo kao modelar u Aeroklubu Beograd 1947. godine. Više puta je bio prvak Srbije i Jugoslavije u različitim kategorijama modela i član državne reprezentacije Jugoslavije na međunarodnim takmičenjima. Od 1949. do 1954. bavio se padobranstvom da bi se nakon toga počeo ozbiljno baviti jedriličarstvom. Kao jedriličar bio je veoma uspešan, učestvuje na republičkim i saveznim jedriličarskim takmičenjima. Motornom pilotažom je počeo da se bavi 1961. godine, a 1962. je završio školu rezervnih oficira pilota, posle čega je više godina aktivno leteo u Aeroklubu i trenažnoj eskadrili rezervnih pilota u Pančevu. U toku svog letačkog staža leteo je i takmičio se na tridesetak tipova aviona i jedrilica.

Istoriografska i naučna delatnost

Istorijom vazduhoplovstva se bavi od 1960. godine i od tada je napravio preko 40 tematskih izložbi, Samostalno je objavio 5, a u saradnji sa drugim autorima 6 knjiga, 30-tak naučnih i stručnih radova i preko 260 novinskih članaka i feljtona u domaćim i stranim časopisima i novinama. Kao autor i konsultant, učestvovao je u snimanju mnogobrojnih dokumentarnih filmova i televizijskih emisija. Bavio se i leksikografijom, pisao je za „Srpski biografski rečnik“ Matice srpske i „Srpska enciklopedija“ Matica srpska, SANU i Zavod za udžbenike Beograd. Čedomir Janić predstavlja nezaobilaznog autora kada je oblast srpskog i jugoslovenskog vazduhoplovstva u pitanju.

Muzeološka delatnost

Najznačajniji deo profesionalnog rada Čedomira Janića je bez sumnje formiranje Muzeja jugoslovenskog vazduhoplovstva.

Nakon Drugog svetskog rata, grupa inženjera, Kosta Sivčev, Boris Cijan i Miroslav Spasić, koji obnavljaju Vazduhoplovni opitni centar na Starom beogradskom aerodromu, sakuplja veći broj aviona sa namerom da budu sačuvani za buduću muzejsku zbirku. Već krajem šezdesetih godina osnovna zbirka aviona i jedrilica narasla je na preko 30 eksponata, među kojima je bilo i nekoliko najznačajnijih aviona korišćenih u našem vazduhoplovstvu za vreme Drugog svetskog rata, više jedrilica i aviona domaće konstrukcije, replika aviona Ivana Sarića iz 1910. i mnogi drugi predmeti.

Tada je nastala ideja da se i za muzej potraži nova lokacija i izgradi novi objekat koji bi zadovoljavao standarde savremene muzeologije. Pokazalo se odmah da se ovaj poduhvat može ostvariti samo zajedničkim snagama domaćeg vojnog i civilnog vazduhoplovstva, pa je oformljen zajednički odbor, za čijeg je sekretara izabran Čedomir Janić. On je ujedno i napravio osnovni muzeološki koncept kao i projektni zadatak za jugoslovenski konkurs za idejno arhitektonsko rešenje zgrade muzeja. Na konkursu je pobedio projekat sarajevskog arhitekte Ivana Štrausa.

Ratno vazduhoplovsto i jedanaest civilnih vazduhoplovnih preduzeća i institucija dogovorili su se da osnuju, kao zajedničku instituciju, Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva (u osnivanju), kome je povereno da sprovede izgradnju i opremanje objekta Muzeja i formira prvu stalnu izložbenu postavku. Za upravnika ove institucije je imenovan Čedomir Janić. Uz pomoć Komande vazduhoplovstva, JAT-a i nekih drugih institucija i vazduhoplovnih entuzijasta, obavljen je veliki posao na prikupljanju nedostajućih eksponata, njihovom remontu i pripremanju za izlaganje. Da Muzej nije blagovremeno obavio ovaj važan posao, mnogi eksponati bi bili uništeni i zauvek bi nestali. Posle mnoštva problema i prepreka, 21. maja 1989. Muzej je svečano otvoren za javnost, čemu je svojim velikim radom i entuzijazmom značajno doprineo Čedomir Janić.

Pregledajte još...

Bibliografija

Spisak knjiga, koje je Čedomir Janić objavio samostalno ili sa koautorima, publikacija, radova, članaka, izložbi... u evidenciji Narodne biblioteke Srbije...

Muzej pun veka avijacije

„Životni program, koji sam formulisao kao student, praktično ostvarujem ceo život” - isticao je Čedomir Janić, vazduhoplovac i istoričar, pričajući za JAT Reviju...

Trezor, sećanje na Čedu Janića

Ne propustite ovaj omaž Čedi Janiću. Redakcija emisije "Trezor" primereno je reagovala i nedugo nakon njegove smrti emitovala prilog iz 1989, kada je svečano otvoren Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva...
TOP